newlifeconcert.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời chào của Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah

Chúng tôi vỗ về đau đớn của các thành viên gia đình toàn cầu bằng bài ca tình yêu, trao tặng cổ vũ bằng tin nhắn dũng khí và hy vọng.

Zahng Gil Jah - Chủ tịch danh dự Quỹ WeLoveU Quốc tế
Zahng Gil Jah - Chủ tịch danh dự Quỹ WeLoveU Quốc tế

Cứ gần đến lúc tiễn năm cũ thì chúng tôi vỗ về đau đớn của các thành viên gia đình toàn cầu bằng bài ca tình yêu thông qua Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới, trao tặng cổ vũ bằng tin nhắn dũng khí và hy vọng. Trong suốt 20 năm, chúng tôi có thể trao tặng sự sống và tình yêu tới những người khó khăn bằng giọng tiếng trước sau như một, là bởi có tình yêu thương không hề thay đổi ở nơi sâu thẳm trong tấm lòng chúng ta.

Người mẹ không tiếc bất cứ thứ gì nếu là vì hạnh phúc của gia đình. Nhờ vào tình yêu thương ấm áp chăm sóc hàng xóm và thế giới thể như thành viên gia đình toàn cầu bằng tấm lòng của người mẹ thể ấy, các trẻ em đau đớn bởi bệnh nan y có được sự sống mới, nạn nhân và dân tị nạn khí hậu, người dân của các quốc gia thiếu nước được uống nước sạch, hồi phục sức khỏe và có được hy vọng.

Mỗi khi trông thấy hình ảnh ấy, Tôi tin chắc rằng sự lựa chọn của chúng ta là sự lựa chọn thật sự có giá trị thay. Hết thảy những vị cùng tham gia Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới đã lựa chọn con đường tình yêu thương trao tặng hy vọng và dũng khí cho những người khó khăn, giữa rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời. Lúc nào tôi cũng cảm ơn vì được làm cùng các quý vị có tấm lòng ấm áp và thân thiện.

Mong kể cả trong tương lai, Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới cũng trở nên hy vọng ngày mai, năng lượng tươi sáng và mạnh mẽ đối với hết thảy chúng ta. Mong các quý vị nhóm lại năng lượng ấy, yêu thương và quan tâm lẫn nhau để tạo dựng thế giới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Thưa các quý vị, chúng ta là các thành viên gia đình cùng sống trong một ngôi nhà là trái đất. Chúng tôi yêu các quý vị. Chúng tôi luôn cổ vũ các quý vị. Thế nên hãy luôn cố lên và có được dũng khí và hy vọng về cuộc sống.

Chúc phước nhiều.

Quỹ WeLoveU Quốc tế
Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah