newlifeconcert.org is provided in English. Would you like to change to English?

Quỹ WeLoveU Quốc tế

Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới

Chúng tôi tạo dựng thế gian tràn đầy bài ca hy vọng và hạnh phúc
trong cuộc sống của người dân khắp thế giới.

Dấu chân

Chúng tôi bắt đầu tặng quà sự sống mới cho các trẻ em mắc bệnh tim, bệnh hiếm, bệnh nan y. Trải qua 20 năm, chúng tôi đã mở rộng đôi tay giúp đỡ tới các nước trên thế giới.

Tổ chức20lần
168.500người tham gia

Ngôn luận

Thông qua ngôn luận, xin hãy xác minh hoạt động của Tổ chức WeLoveU Quốc tế mà các nước thế giới đã lấy tin.

Xem